Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 296/GSQL-GQ4 năm 2017 áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 296/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/GSQL-GQ4
V/v áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 198/HQQN-TXNK ngày 25/1/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vướng mắc về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 1/9/2016. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương nêu tại công văn số 0350/BCT-XNK ngày 12/1/2011 và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có công văn số 2497/BCT-XNK ngày 23/3/2011 thông báo việc cấp C/O cho các trường hp xuất khẩu tại chỗ tiếp tục được thực hiện tính từ thời điểm doanh nghiệp đã đề nghị cấp C/O ưu đãi trước đây cho đến khi có quy định khác; vì vậy, ngày 22/4/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1744/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1744/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2011 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 296/GSQL-GQ4 năm 2017 áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


612

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196