Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn hướng dẫn sử dụng tờ khai hải quan cho xí nghiệp chế xuất

Số hiệu: 2953/GSQL-CV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phạm Thanh Bình
Ngày ban hành: 30/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2953/GSQL-CV

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2953/GSQL-CV NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN CHO XÍ NGHIỆP CHẾ XUẤT

Kính gửi: Hải quan các tỉnh, thành phố,

 

Ngày 19-12-1995, Tổng cục trưởng ký Quyết định số 287/TC/TCHQ-GSQL về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu và công văn số 3197-TCHQ-KTTT hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 287- TCHQ-GSQL.

Ngày 24-4-1997, Tổng cục có Công văn số 1353 TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn sử dụng tờ khai hàng đầu tư.

Tuy nhiên các văn bản trên đều chưa hướng dẫn việc sử dụng mẫu tờ khai Hải quan để xuất, nhập khẩu hàng hoá của các xí nghiệp chế xuất. Do vậy dẫn đến việc Hải quan các địa phương hiểu và áp dụng khác nhau.

Để việc sử dụng mẫu tờ khai Hải quan cho việc xuất, nhập khẩu của xí nghiệp chế xuất thực hiện thống nhất trong toàn ngành, phù hợp giữa nội dung và hình thức quản lý hàng xuất, nhập khẩu của các xí nghiệp chế xuất là hàng miễn thuế. Tổng cục hướng dẫn bổ sung như sau:

1- Đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp chế xuất thuộc diện miễn thuế bao gồm:

a) Hàng hoá nhập khẩu để xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp.

b) Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất.

c) Sản phẩm xuất khẩu.

d) Hàng hoá trao đổi giữa các xí nghiệp chế xuất với nhau.

Khi làm thủ tục khai báo Hải quan dùng tờ khai Hải quan HQ-96-ĐT mầu xanh (tờ khai Hải quan hàng đầu tư miễn thuế). Trên tờ khai đóng dấu "Hàng xí nghiệp chế xuất miễn thuế".

2- Đối với hàng hoá gia công xuất khẩu và nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp chế xuất khi làm thủ tục Hải quan sử dụng tờ khai Hải quan HQ-96/GC mầu trắng như các doanh nghiệp khác làm gia công.

3- Đối với các loại hàng hoá xuất, nhập khẩu của xí nghiệp chế xuất, hàng hoá trao đổi giữa các doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì sử dụng tờ khai HQ-96-KD mầu vàng.

Những tờ khai đã mở trước ngày nhận được văn bản này, nếu không phù hợp quy định trên thì Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức lưu trữ các tờ khai đó, không phải sửa, chữa mở lại.

 

Phạm Thanh Bình

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn hướng dẫn sử dụng tờ khai hải quan cho xí nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7