Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2951/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hồ Ngọc Phan
Ngày ban hành: 29/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2951/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp ân hạn thuế trong hoạt động XNK

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX&TM Sao Mai.

Giải đáp công văn số 162/CVSM ngày 16/5/2013 của Công ty TNHH SX&TM Sao Mai về việc ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn nộp thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Điều 42 Luật quản lý thuế năm 2006 Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính. Trong đó, để được áp dụng thời hạn nộp thuế theo Điểm Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì người nộp thuế phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 4, 5 Điều 3 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

2. Qua theo dõi quá trình chấp hành pháp luật của công ty cho thấy, công ty TNHH SX&TM Sao Mai đã có vi phạm của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt sau:

- Ngày 26/12/2012, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã ra quyết định số 1463/QĐ-HQHP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan, vì nhập khẩu hàng hóa không đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

- Ngày 26/12/2012, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã ra quyết định số 1463/QĐ-HQHP về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực Hải quan, vì khai thiếu trị giá dẫn đến làm thiếu số tiền thuế phải nộp và không tự giác nộp đủ số tiền thuế theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm.

Đề nghị công ty TNHH SX&TM Sao Mai đối chiếu với các quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2951/TCHQ-QLRR ngày 29/05/2013 phúc đáp ân hạn thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.911

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!