Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 292/GSQL-GQ1 năm 2017 về tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 292/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/GSQL-GQ1
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 17/1/2017, Bộ Quốc phòng có công văn số 553/BQP-TM gửi Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện quyết định số 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP trong đó có việc cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu tàu bay không người lái và các phương tiện siêu nhẹ. Tại công văn này, Bộ Quốc phòng nêu rõ: “Đ giúp cho việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản chặt chẽ vùng trời, quản các phương tiện bay. Đnghị Bộ Tài chính, trực tiếp Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát yêu cầu tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ ngoài việc chấp hành các quy định chung về xuất, nhập khẩu hàng hóa, phải có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng mới đủ điều kiện cho nhập khu vào Việt Nam”.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung công văn số 553/BQP-TM nêu trên và các văn bản hiện hành về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục Hải quan qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn s công văn số 553/BQP-TM ngày 17/1/2017).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Quốc phòng;
- Đ/c Thứ
trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai (để b/c);
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Quản lý rủi ro, Cục Điều tra chống buôn lậu; Thanh tra, Cục Kiểm tra sau thông quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ
1 - Thùy Anh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 292/GSQL-GQ1 năm 2017 về tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41