Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 291/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 291/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 20/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hae Kwang.
(Tầng 6, số 69 Ph Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời văn bản ngày 30/11/2016 của Công ty TNHH Hae Kwang về việc hoàn thuế nhập khẩu, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP quy định: Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đi tượng không chịu thuế nhập khẩu;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hae Kwang nhập khu hàng hóa vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp Công ty đã nộp thuế nhập khu, thì được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu để được xem xét giải quyết theo quy định.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Hae Kwang biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03)

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 291/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242