Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 291/GSQL-GQ3 năm 2017 về khai báo đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 291/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/GSQL-GQ3
V/v khai báo đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV SESHIN VN2.
(đ/c: thôn Khê Xoan, xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 01027/XNK-VN2 ngày 18/01/2017 của Công ty TNHH MTV SESHIN VN2 về việc khai đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL, về vấn để này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với vận đơn số 2658635906 (hồ sơ gửi kèm): tại ô số lượng (số thứ tự 1.27- hướng dẫn chỉ tiêu khai báo tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) khai là 2, tại ô số lượng (1) (số thứ tự 1.83- hướng dẫn chỉ tiêu khai báo tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) khai là 24154 chiếc (số lượng được ghi tại hóa đơn/ phiếu đóng gói).

Đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 291/GSQL-GQ3 năm 2017 về khai báo đơn vị kiện cho tờ khai nhập khẩu với vận đơn DHL do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


471

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101