Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2904/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao ĐSQ Nigieria tại Hà Nội  

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước)

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng 01 chiếc xe ô tô hiệu Lexus Lx 570 của ông Babatunde O. Ajisomo - Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Nigieria tại Hà Nội đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ tháng 7/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội thì từ khi ông Babatunde O. Ajisomo kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (tháng 7/2012) đến ngày Đại sứ quán Nigieria tại Hà Nội có công hàm số ENG/HVN/25/2013 đề nghị chuyển nhượng chiếc xe (tháng 02/2013) là 08 tháng; Văn bản ủy quyền ngày 08/01/2013 của ông Babatunde O. Ajisomo ủy quyền cho Đại sứ quán thay mặt Ông làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe được thực hiện sau khi ông này kết thúc nhiệm kỳ công tác và rời Việt Nam về nước.

Như vậy, căn cứ quy định tại điểm b, điểm c khoản 4, mục V Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công Thương - Tài chính - Ngoại giao thì chiếc xe ô tô của ông Babatunde O. Ajisomo không đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Đại sứ quán Nigieria tại Hà Nội thực hiện thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên; tránh trường hợp tồn đọng kéo dài và sử dụng chiếc xe không đúng quy định thì quan điểm của Tổng cục Hải quan là có thể xem xét ủng hộ.

Để có cơ sở giải quyết, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ có ý kiến về nội dung nêu trên và Tổng cục Hải quan xin được nhân lại ý kiến của Quý Bộ trước ngày 03/6/2013.

Trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2904/TCHQ-GSQL ngày 28/05/2013 chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao Đại sứ quán Nigieria tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!