Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 29/TCHQ-TXNK 2018 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Số hiệu: 29/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Đại sứ quán Pakistan.
(Đ/c: S44/2 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội)

Về việc miễn thuế đối với lô hàng hóa nhập khẩu phục vụ Đại sứ quán Pakistan và lễ hội ẩm thực Pakistan tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ Đại sứ quán Pakistan:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì: “Ngoài các mặt hàng quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này được nhập khẩu miễn thuế các hàng hóa cần thiết khác đ phục vụ cho nhu cu công tác trên cơ sở nguyên tắc có đi có li hoc thông l quốc tế. Chủng loi và đnh lưng hàng hóa nhp khu miễn thuế thực hiện theo xác nhn của B Ngoi giao. ”.

Căn cứ quy định dẫn trên, lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ Đại sứ quán Pakistan được miễn thuế trên cơ sở chủng loại và định lượng theo xác nhận của Bộ Ngoại giao. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêu trên.

2. Đối với lượng hàng hóa nhập khẩu còn lại phục vụ lễ hội ẩm thực Pakistan tại Việt Nam:

Căn cứ Điều 5 Hiệp định Thương mại được ký kết giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan ngày 03/5/2001 thì: “Các bên ký kết tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành ở nước mình cho phép xuất khu và nhập khẩu các sản phm sau đây được min thuế, thuế và các khoản tương đương khác:...Sản phẩm, hàng hóa và nguyên liệu cn thiết cho hội chợ, triển lãm với điều kiện những hàng hóa, sản phẩm và nguyên liệu này phải tái xuất. ”. Do đó, hàng hóa nhập khẩu phục vụ L hội m thực, sau đó cho, tặng tại Việt Nam khi kết thúc hội chợ không thuộc đối tượng được miễn thuế theo Hiệp định. Mặt khác, chính sách thuế hiện hành tại Việt Nam không quy định được miễn thuế đối với hàng hóa này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Đại sứ quán Pakistan được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 29/TCHQ-TXNK ngày 03/01/2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.194

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!