Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2898/TCHQ-KTTT về việc xác định giá xe ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2898/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2898/TCHQ-KTTT
V/v xác định giá xe ô tô nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Qua xem xét trên hệ thống GTT 22 mặt hàng ôtô nhập khẩu qua Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh  đăng ký tờ khai Hải quan từ ngày 15/4/2008 đến nay thấy việc xác định trị giá tính thuế một số loại xe thấp hơn trị giá mặt hàng tương tự giống hệt tại danh mục dữ liệu giá ban hành theo công văn số 1646/TCHQ-KTTT ngày 10/4/2008 của Tổng cục Hải quan và trên hệ thống dữ liệu GTT 22. Cụ thể:

Số TT

Loại xe

Trị giá khai báo

Trị giá đã xác định

Dữ liệu giá trong GTT22

Giá trong Danh mục

1

BMW 7 chỗ X5, 3.0i, Dung tích 3.0lít, Mỹ sản xuất 2007, mới.

34.200

35.900

37.000

37.000

2

Toyota 8 chỗ GX 470, dung tích 4664cc, Mỹ sản xuất 2007, mới

32.300

33.950

35.000

35.000

3

Honda Acura MDX, dung tích 3.7 lít, sản xuất 2008, mới.

29.450-33.500

29.450-33.500

35.000

35.000

4

Honda Acura MDX, dung tích 3.7 lít, sản xuất 2008, mới.

 

17.500-32.500-33.950

35.000

35.000

5

Lexus Ls 460L, dung tích 4.6lít, Mỹ sản xuất 2007 đã qua sử dụng

40.000

44.500

47.000

47.000

6

Lexus Ls 460, dung tích 4.6lít, Mỹ sản xuất Model 2008, mới

45.000

45.000

49.400

46.900

7

Lexus Rx350, dung tích 3.5lít, Mỹ sản xuất model 2008, mới.

26.125-27.500

26.500-27.500

28.500

28.500

8

Toyota Landcruiser Prado, dung tích 2.7lít, sản xuất 2007, mới

24.000

24.000

27.720

27.720

9

Honda Odyssey Ex-L, dung tích 3.5lít, Mỹ sản xuất 2008, mới

23.275

23.600

 

24.800

10

Hyundai Starex, dung tích 2.5 lít, Hàn Quốc sản xuất 2008

9.000

11.000

13.206

13.712

Để việc kiểm tra và xác định trị giá tính thuế đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Phụ lục 1 Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế: Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006; công văn số 1646/TCHQ-KTTT ngày 10/4/2008 … của Tổng cục Hải quan;

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1. Kiểm tra rà soát việc xác định trị giá tính thuế các loại xe ôtô nêu trên và các loại xe ôtô khác để xác định trị giá tính thuế đúng trên cơ sở dữ liệu giá có sẵn theo đúng trình tự, phương pháp và nguyên tắc xác định trị giá quy định tại các văn bản trên.

2. Có biện pháp chấn chỉnh kịp thời việc xác định trị giá tính thuế thấp hơn dữ liệu giá có sẵn, không để tái diễn gây thất thu cho Ngân sách.

3. Báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT) trước ngày 5/7/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2898/TCHQ-KTTT về việc xác định giá xe ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.951
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78