Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2893/TCHQ-GSQL 2018 thay đổi mã hiệu phương thức vận chuyển

Số hiệu: 2893/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2893/TCHQ-GSQL
V/v thay đổi mã hiệu phương thức vận chuyển

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải phòng.

Trả lời công văn số 4645/HQHP-GSQL ngày 16/4/2018 báo cáo vướng mắc trong quá trình xử lý đề nghị thay đổi địa điểm xuất hàng đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Nhất trí với nội dung đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải phòng tại công văn số 4645/HQHP-GSQL ngày 16/4/2018 về việc “Trường hợp thay đi cửa khu tái xuất đã khai trên tờ khai hàng hóa xuất khu nhưng thay đi phương thức vận chuyn thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

- Về việc sửa hệ thống Ecustoms: Tổng cục ghi nhận và sẽ xem xét sửa đổi cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hải phòng biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & Thống kê HQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2893/TCHQ-GSQL ngày 24/05/2018 về thay đổi mã hiệu phương thức vận chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!