Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2884/TCT-KK năm 2013 khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2884/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2884/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02-112/GS-BTC ngày 15/5/2013 của Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu. Về việc này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 83 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003; Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Công văn số 130/BTC-TCT ngày 06/1/2011 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng có hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ tháng 9/2007 đến tháng 11/2007, nếu Công ty đáp ứng đủ 3 điều kiện: Hợp đồng xuất khẩu với tổ chức nước ngoài; Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu và có hóa đơn thương mại (Bộ chứng từ hải quan hàng hóa xuất khẩu), có hạch toán đầy đủ doanh thu hàng xuất khẩu trên sổ sách kế toán nhưng Công ty không xuất hóa đơn GTGT hoặc xuất hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa dịch vụ thì thuế GTGT đầu vào tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tháng 9/2007 đến tháng 11/2007 được xem xét kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Công ty bị xử phạt hành vi vi phạm về việc không xuất hóa đơn bán hàng theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra thực tế việc xuất khẩu của Công ty, trường hợp qua kiểm tra xác định Công ty đã thực xuất khẩu, đảm bảo điều kiện nêu trên thì thực hiện hoàn thuế cho Công ty theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và hướng dẫn tại công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Vụ: PC - CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2884/TCT-KK năm 2013 khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.790
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85