Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 286/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc Thủ tục thanh lý xe ôtô của các tổ chức liên doanh

Số hiệu: 286/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 286/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục thanh lý xe ôtô của các tổ chức liên doanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 78/HQTP-NV ngày 78/HQHN-NV ngày 12/01/2006 của Cục Hải quan Hà Nội đề nghị hướng dẫn thủ tục thanh lý xe ôtô của các Tổ chức Liên doanh đã được Sở Thương mại Hà Nội chấp thuận tại công văn số 70/STM-XNK ngày 09/01/2006. Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại quy định đối với xe ôtô tạm nhập miễn thuế khi thanh lý thì không phải cấp giấy phép chuyển nhượng. Căn cứ vào văn bản cho phép thanh lý của Cơ quan có thẩm quyền để tiến hành thủ tục truy thu thuế theo quy định.

- Khi làm thủ tục truy thu thuế, Cơ quan Hải quan sử dụng Tờ khai XK/NK phí mậu dịch.

- Nơi làm thủ tục truy thu thuế chuyển đổi mục đích sử dụng là nơi mở tờ khai tạm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh ThuVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 286/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc Thủ tục thanh lý xe ôtô của các tổ chức liên doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.557
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78