Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2850/TCHQ-GSQL 2018 thủ tục hải quan rượu bia cung ứng lên tàu bay xuất cảnh

Số hiệu: 2850/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với rượu bia gửi kho ngoại quan để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (Đ/c Sân bay QT Tân Sơn Nhất, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh);
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/5/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1540/QĐ-TCHQ về việc công nhận kho ngoại quan chuyên dụng của Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam. Để triển khai hoạt động kho ngoi quan này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng rượu, bia gửi kho ngoại quan chuyên dụng của Công ty để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh như sau:

1. Xử lý lượng hàng tồn kho bảo thuế:

1.1. Trách nhiệm của người khai hải quan:

- Đăng ký tờ khai xuất khẩu từ kho bảo thuế và nhập kho ngoại quan;

- Cập nhật thông tin hàng hóa nhập kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan và chia sẻ các thông tin trên với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

1.2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất:

Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và quyết toán các tờ khai nhập kho bảo thuế trên cơ sở tờ khai nhập kho ngoại quan.

2. Thủ tục hải quan đối với rượu bia gửi kho ngoại quan để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh:

Thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 7004/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2017 và công văn số 8067/TCHQ-GSQL ngày 11/12/2017 của Tng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đặc thù đối với hàng hóa là rượu, bia gửi kho ngoại quan để cung ứng cho tàu bay xuất cảnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (Đ/c Sân bay QT Tân Sơn Nhất, P.2, Q. Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2850/TCHQ-GSQL ngày 23/05/2018 về thủ tục hải quan đối với rượu bia gửi kho ngoại quan để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.191

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!