Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2849/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ

Số hiệu: 2849/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2849/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Kỳ
(45 Hồ Đắc Di – Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội

Trả lời công văn số 09/2006/CV tháng 6 năm 2006 về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 26/6/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ không thuộc diện đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 50157 ngày 16/12/2005 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn khu vực I. Tuy nhiên, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ không được ân hạn thuế vì hiện nay công ty còn nợ thuế quá hạn của 02 tờ khai 3113/NKD ngày 24/5/2006 và tờ khai 2291/NKD ngày 19/4/2006 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng khu vực I.

Như vậy để được ân hạn thuế, đề nghị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ nộp ngay số nợ thuế quá hạn của 02 tờ khai trên và đáp ứng đúng các quy định tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2849/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145