Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2848/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xóa nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu

Số hiệu: 2848/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2848/TCHQ-KTTT
V/v: Xóa nợ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty 3.2 Bộ Quốc phòng  
(Đường Lê Duẫn - Kiến An - Hải Phòng) 

Trả lời công văn số: 151/CT ngày 15/3/2006 của Công ty 3.2 Bộ Quốc phòng về việc xóa nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết đề nghị của Công ty, ngày 23/5/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 1963/TCHQ-KTTT về việc đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ, nhưng hồ sơ do Công ty bổ sung chưa đủ (thiếu công văn đề nghị xóa nợ của Bộ Quốc phòng đơn vị quyết định giá trị doanh nghiệp, Quyết toán thuế đến thời điểm định giá, chi tiết các khoản nợ phải trả và giấy tờ đã bổ sung mà chưa đóng dấu sao y bản chính). Vì vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xem xét trả lời Công ty.

Căn cứ giấy tờ, tài liệu Công ty đã gửi Tổng cục Hải quan thì: Theo xác nhận của ban chỉ đạo cổ phần hóa Quân khu 3, hiện nay công ty đã cổ phần hóa xong. Vì vậy, nếu khoản nợ phạt chậm nộp đã thể hiện trong các khoản nợ phải trả khi xác định giá trị doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng được xóa nợ.

Trường hợp chưa hạch toán khoản nợ phạt chậm nộp trong các khoản nợ phải trả khi xác định giá trị doanh nghiệp thì đề nghị Công ty bổ sung đủ hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1963/TCHQ-KTTT nêu trên của Tổng cục Hải quan trước ngày 10/7/2006. Quá thời hạn trên nếu Công ty không bổ sung đủ hồ sơ thì Công ty phải nộp đủ tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty 3.2 Bộ Quốc phòng biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng (Để biết);
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2848/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xóa nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113