Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2845/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2845/TCHQ-GSQL
V/v Phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 08 tháng 6 năm 2004 Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1833/BTNMT-BVMT gửi Tổng cục Hải quan, giải thích một số Điểm tại Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 2/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1- Các loại phế liệu không được liệt kê trong Điều 5 và không đáp ứng các Điều kiện nêu ở Điều 6 của Bản quy định thì không được phép nhập khẩu.

2- Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 2/4/2004 chỉ quy định bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào làm nguyên liệu sản xuất trong nước. Phế liệu quá cảnh, chuyển khẩu (bao gồm cả loại hình tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan) không chịu Điều chỉnh bởi Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT , doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề môi trường.

3- Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra phế liệu nhập khẩu theo quy định hiện hành như đối với hàng hoá khác. Trong trường hợp cần thiết thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa phương kiểm tra, nếu Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận là hàng hoá không đúng như quy định tại Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT thì buộc phải tái xuất.

Văn bản này thay thế công văn số 2644/TCHQ-GSQL ngày 09/06/2004 của Tổng cục.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2845/TCHQ-GSQL ngày 22/06/2004 ngày 22/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!