Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2845TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2845TCHQ/GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng Sơn-vecni

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 100/HQTP.NV-PL ngày 12/1/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc phân loại áp mã mặt hàng “vecni phủ 46900C-chịu nhiệt trên 1000C (Water Reducibe Spray Lacquer) thuộc TKHQ số 25547/NKD/ĐT ngày 01/12/2003 của Công ty Carnaumetalbox Sài Gòn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc xác định mặt hàng sơn, vecni chịu nhiệt trên 1000C phải căn cứ vào hồ sơ tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật. Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi đối với cơ quan quản lý chuyên ngành về tiêu chuẩn kỹ thuật phân loại mặt hàng trên, nhưng vẫn còn một số quan điểm và ý kiến khác nhau. Hiện nay Bộ Tài chính đang chỉ đạo việc rà soát Biểu AHTN và sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, vì vậy việc phân loại hàng hóa phải tuân thủ theo quy định hiện hành.

- Căn cứ theo Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu, Tổng cục đồng ý với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 100/HQTP.NV-PL ngày 12/1/2005, phân loại mặt hàng “vecni phủ 46900C-chịu nhiệt trên 1000C (Water Reducibe Spray Lacquer) theo khai báo của Doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2845 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại áp mã mặt hàng “vecni phủ 46900C-chịu nhiệt trên 1000C

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.971

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!