Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 284/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận thực xuất hàng xuất khẩu gửi Kho ngoại quan

Số hiệu: 284/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 284/TCHQ-GSQL
V/v: Xác nhận thực xuất hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Công ty liên doanh giao nhận kho vận ngoại thương SAGAWA FXPRESS Đại Việt có công văn số 01/CV-2006 ngày 06/01/2006 về việc xác nhận thực xuất hàng xuất khẩu gửi Kho ngoại quan.

Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan kiểm tra, giám sát hải quan tại Điểm 3, Mục V có quy định: “Đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan: Hải quan kho ngoại quan xác nhận “hàng đã đưa vaò kho ngoại quan” lên Tờ khai hải quan xuất khẩu để người xuất khẩu làm căn cứ thanh khoản”. Vị trí xác nhận tại ô 27 tờ khai xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Sagawe Đại Việt (thay trả lờ)
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 284/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận thực xuất hàng xuất khẩu gửi Kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78