Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 283/GSQL-TH về hàng từ kho ngoại quan bán vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 283/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 283/GSQL-TH
V/v Hàng từ kho ngoại quan bán vào nội địa

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Elematec Việt Nam
(Đ/c: P308A, V-Tower, 649 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 01/CV ngày 10/5/2012 của Công ty TNHH Elematec đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan cho lô hàng từ kho ngoại quan đưa vào nội địa, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Điều kiện khai trên một tờ khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan áp dụng theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, theo đó: Một mặt hàng nhập khẩu của nhiều tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu vào nội địa; Trường hợp nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nhiều tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan thì Công ty phải khai hải quan nhập khẩu nhiều lần (theo từng mặt hàng nhập khẩu hoặc theo từng tờ khai nhập kho ngoại quan).

Thủ tục hải quan đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký, tiếp nhận tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bình Dương (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 283/GSQL-TH về hàng từ kho ngoại quan bán vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7