Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại “hệ thống khí y tế” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2828/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2828/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “hệ thống khí y tế”

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 63/HQHP-KTSTQ ngày 15/11/2016; số 12465/HQHP-KTSTQ ngày 30/12/2016, số 596/HQHP-TXNK ngày 16/1/2017 của Cục Hải quan TP.Hải phòng về việc phân loại mặt hàng hệ thống khí y tế. Sau khi khảo sát thực tế lắp đặt hệ thống khí y tế tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xác định bản chất mặt hàng

Theo báo cáo, hệ thống khí y tế trung tâm gm các hệ thống nhỏ: trung tâm cung cấp khí oxy, trung tâm cung cấp khí N2O, trung tâm cung cấp khí CO2, trung tâm cung cấp khí hút, trung tâm cung cấp khí nén, hệ thống báo động trung tâm, các thiết bị đầu cuối, thiết bị ngoại vi. Hệ thống khí y tế được Bộ Y tế cấp phép nhập khu đối với trang thiết bị y tế, có danh mục đính kèm.

Theo kết quả khảo sát, báo cáo của doanh nghiệp: các thành phần của hệ thống khí y tế có quan hệ ràng buộc và không tách rời nhau, nếu một trong các hệ thống cung cấp, theo dõi và báo động, hệ thống phân phối không hoạt động thì hệ thống khí y tế không đáp ng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, các trung tâm cung cấp oxy, không khí để thở, CO2, N2O cũng hoạt động đồng thời để cung cấp các loại khí y tế đến các thiết bị đầu cuối. Nếu một trong các trung tâm bị ngừng hoạt động thì các thiết bị đầu cuối (cánh tay, hộp đầu giường) sẽ không đáp ứng yêu cầu cung cấp đúng và đủ khí cho công tác chuẩn đoán, điều trị bệnh. Bên cạnh đó, tính hệ thống của hệ thống khí y tế cũng yêu cầu các máy nén, máy hút và bình tích áp khi được lắp đặt trong hệ thống khí y tế phải đảm bảo có các hệ thống phin lọc để đạt được khí theo tiêu chun khí y tế dùng trong bệnh viện.

Từ các nội dung trên, “hệ thống khí y tế” thỏa mãn chú giải 3 Chương 90, Chú giải 4 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu về phân loại hệ thống theo máy thực hiện chức năng đã được xác định

2. Thực hiện phân loại và xác định mã số

Đ xử lý vướng mắc phân loại “hệ thống khí y tế” đúng quy định, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải phòng kiểm tra lại hồ sơ, thực tế việc sử dụng máy móc, thiết bị đã nhập khẩu, đối chiếu với danh mục đã được Bộ Y tế cấp phép, hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thiết bị khí y tế cho bệnh viện và xử lý như sau:

2.1. Đối với trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký Danh mục máy móc thiết bị theo Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC thì căn cứ chú giải 3 chương 90 và chú giải 4 phần XVI phân loại vào nhóm 90.18, mã số 9018.90.90.

2.2. Đối với trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đăng ký Danh mục máy móc thiết bị theo Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC:

a) Nếu doanh nghiệp nhập khẩu hệ thống khí bị y tế hoàn chỉnh, thuộc một tờ khai hoặc một số hệ thống nhỏ hoàn chỉnh, thuộc một tờ khai (ví dụ: trung tâm cấp khí oxy thuộc một tờ khai, trung tâm cấp khí nén và trung tâm cấp khí hút thuộc cùng một tờ khai), đã lắp ráp, được Bộ Y tế cấp phép, thì phân loại vào nhóm 90.18, mã số 9018.90.90. Trường hợp các hệ thống nói trên nhập khẩu ở dạng hoàn chỉnh nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, thuộc một tờ khai, được Bộ Y tế cấp phép, thì áp dụng quy tắc 2a nêu tại Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC, phân loại vào nhóm 90.18, mã số 9018.9090.

b) Nếu doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu không thuộc các trường hợp tại điểm 2.1 và tiết a điểm 2.2 nêu trên thì thực hiện phân loại theo mã số của từng máy móc thiết bị cấu thành hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Cục KĐHQ (để biết);
-
Cty TNHH TM và CNKT TNT (thay tr lời cv số 205/CV-TNT/17 ngày 16/1/2017);
- Cty TNHH Y tế Hoàng Sa (thay trả lời cv số 06/CV-HS ngày 2/3/2017 và ng
ày 18/3/2017);
- Các cục HQ tỉnh
, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK - PL - Nhung(3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại “hệ thống khí y tế” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196