Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2828/GSQL-GQ3 năm 2018 về tạm nhập công cụ phục vụ sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 2828/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 12/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2828/GSQL-GQ3
V/v tạm nhập công cụ phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bơm EBARA Việt Nam.
(đ/c: Lô đất XN01 KCN Lai Cách, TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Trả lời công văn số 181007-EVPC/CV ngày 10/7/2018 của Công ty về việc tạm nhập công cụ phục vụ sản xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, hàng hóa đưa từ nước ngoài vào Việt Nam theo hợp đồng thuê, mượn, sau đó xuất trả lại đối tác nước ngoài trong khoảng thời gian nhất định thuộc trường hợp tạm nhập tái xuất hàng hóa.

- Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP) và thực hiện khai báo chỉ tiêu “mã loại hình” khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan. Đối với loại hình nhập khẩu mã H11 và loại hình xuất khẩu mã H21 chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thanh toán, hành lý của cá nhân nhập cảnh/xuất cảnh, không áp dụng đối với hàng hóa là công cụ, dụng cụ thuê, mượn như trường hợp của Công ty.

- Trường hợp Công ty không thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình tạm nhập tái xuất thì có thể thực hiện theo thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa với điều kiện hàng hóa đáp ứng đầy đủ quy định về chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa và Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành-PTCT;
- VP TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2828/GSQL-GQ3 năm 2018 về tạm nhập công cụ phục vụ sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.709

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253