Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2827/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2827/TCHQ-KTTT
v/v: Hướng dẫn thủ tục miễn thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi

Đại học quốc gia Hà Nội
(144 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 250/KHCN ngày 01/07/2005 của Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc được tiếp nhận miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là quà tặng phục vụ cho nghiên cứu giáo dục, đào tạo. Về trường hợp này Tổng cục Hải quan có ý kiến và hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì:

Hàng hóa là quà biếu quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam mang mục đích nghiên cứu khoa học có trị giá 30 triệu đồng trở xuống thì được xét miễn thuế nhập khẩu, hồ sơ để xem xét giải quyết miễn thuế gồm:

-Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân được biếu tặng;

-Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục Hải quan;

-Thông báo thuế của cơ quan Hải quan;

-Thông báo hoặc Quyết định thỏa thuận tặng hàng của chủ hàng nước ngoài.

Trường hợp hàng hóa quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá 30 trịêu đồng nhưng đơn vị nhận và sử dụng hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí Nhà nước cấp phát, nếu có nhu cầu và được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xem xét miễn thuế nhập khẩu trong từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp này đơn vị phải ghi tài sản phần ngân sách cấp bao gồm cả thuế và phải quản lý sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lý tài sản cơ quan từ kinh phí ngân sách cấp phát. Tất cả các trường hợp đã được miễn thuế nhưng không sử dụng đúng mục đích, nhượng bán cho đối tượng khác đều phải truy thu số thuế đã được miễn và xử phạt theo quy định. Cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết miễn thuế đối với hàng quà biếu tặng phục vụ nghiên cứu khoa học là Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Đại học Quốc gia Hà Nội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT(3)

  

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2827/TCHQ-KTTT ngày 18/07/2005 về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là quà tặng phục vụ cho nghiên cứu giáo dục, đào tạo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.558

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!