Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2817/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng có tên thương mại là “Perfluoropolyether” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2817/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2817/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MMT VINA
(Địa chỉ: Lô A1, KCN Đại-Đồng Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn không số ngày 30/03/2017 của Công ty TNHH MMT Vina đề nghị xem xét lại kết quả phân tích phân loại mặt hàng có tên thương mại là “Perfluoropolyether” nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 100623303802/A12 ngày 9/11/2015 và số 100641530250/A12 ngày 23/11/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư-Gia công (Cục Hải quan TP.Hà Nội), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Mặt hàng nhập khẩu tại tờ khai số 100641530250/A12 ngày 23/11/2015 có tên khai báo là Dung dịch phủ bề mặt chống bám bụi linh kiện điện thoại di động Model KY-184 (D), tên hàng: KY-184, tài liệu kỹ thuật: Perfluoropolyether solution. Mặt hàng có kết quả phân tích là “Perfluoropolyether trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi lớn hơn 50% trọng lượng” phù hợp phân loại vào mã số 3208.90.90 (như Thông báo kết quả phân loại số 4329/TB-TCHQ ngày 23/5/2016 của Tổng cục Hải quan).

Mặt hàng nhập khẩu tại tờ khai số 100623303802/A12 ngày 9/11/2015 có tên khai báo là Dung dịch phủ bề mặt chống bám bụi linh kiện điện thoại di động Model W 800 (G), tên hàng: AF-Coating fluid W880G, tài liệu kỹ thuật: Perfluoro poly alkyl ether < 0.3%, Perfluoro compound C5-C18 99.7%. Mặt hàng có kết quả phân tích là hỗn hợp dung môi hữu cơ phù hợp phân loại vào mã số 3814.00.00 (như Thông báo phân tích kèm mã số hàng hóa số 18/TB-PTPL ngày 06/01/2016 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK).

Như vậy, mặt hàng tại hai tờ khai nêu trên khác nhau về tên hàng (product name), bản chất mặt hàng theo tài liệu kỹ thuật khác nhau, kết quả phân tích khác nhau. Do vậy, kết quả phân loại khác nhau.

- Về phản ánh của Công ty, sau khi có thông tin Hải quan áp mã không đúng thì Công ty đã có công văn gửi Trung tâm PTPL hàng hóa XNK nhưng Trung tâm PTPL hàng hóa XNK không trả lời: Tính đến ngày 17/4/2017, Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (nay là Cục Kiểm định Hải quan) chưa nhận được bất kỳ công văn hay Đơn kiến nghị về kết quả phân tích của Công ty TNHH MMT VINA.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MMT VINA được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định HQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Na (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2817/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng có tên thương mại là “Perfluoropolyether” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41