Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2816/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Calsporin do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2816/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2816/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2939/SKHĐT-ĐKĐT ngày 28/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đề nghị cho ý kiến phân loại mặt hàng Calsporin do Công ty TNHH Orffa Việt Nam dự kiến nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì mặt hàng Calsporin là mặt hàng phải căn cứ vào thành phần, hàm lượng thành phần có trong sản phẩm đ làm cơ sở phân loại.

Theo hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cung cấp thì không có thông tin về thành phần, hàm lượng thành phần có trong sản phẩm nên Tổng cục Hải quan đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào thực tế hàng hóa để phân loại. Cụ thể như sau:

- Nếu mặt hàng là Vi sinh vật nuôi cấy thì thuộc nhóm 30.02.

- Nếu mặt hàng là Chế phẩm có thành phn là vi khuẩn Bacillus subtilis và các thành phần khác như soybean meal, canxi carbonat,... dùng cho thức ăn chăn nuôi thì thuộc nhóm 23.09.

Tổng cục Hải quan trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Kiểm định HQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2816/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Calsporin do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


369

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101