Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2815/TCHQ-TXNK năm 2017 về chính sách thuế đối với mặt hàng ô tô điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2815/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2815/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với mặt hàng ô tô điện

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần IMG Innovations.
(Đ/c: s 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2017-IMGN-CV-001 ngày 17/4/2017 của Công ty Cổ phần IMG Innovations (Công ty) kiến nghị về chính sách thuế và ưu đãi đối với Dự án phát triển ô tô điện. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị cấp mã HS và mức thuế suất riêng cho ô tô điện:

Tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính đã chi tiết mã số cho dòng xe hoạt động bằng điện tại nhóm 87.03 như sau:

8703.90

- Loại khác:

- - Xe hoạt động bằng điện

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang chủ trì xây dựng Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam theo Danh mục HS 2017 và Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2017 thay thế Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC , trong đó đã quy định chi tiết mã số và mô tả hàng hóa đối với ô tô loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực (vận hành 100% bng điện năng) như sau:

8703.80 - Ô tô khác, loại chỉ sử dụng động cơ điện đ tạo động lực

Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan dự kiến đề xuất Bộ Tài chính xây dựng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới, báo cáo Chính phủ trong nội dung tổng thể sửa Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.

2. Về kiến nghị xem xét Dự án thuộc đối tượng ưu đãi theo Quyết định 2068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các hỗ trợ khác đối với nhà đầu tư dự án:

Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ xây dựng các chính sách ưu đãi, thực hiện các dự án thí điểm về tái tạo năng lượng... theo Quyết định 2068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để được hỗ trợ xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần IMG Innovations biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Nguyệt (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2815/TCHQ-TXNK năm 2017 về chính sách thuế đối với mặt hàng ô tô điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


441

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155