Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2807/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện các Quy trình thủ tục hải quan

Số hiệu: 2807/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2807/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện các Quy trình thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố 

Sau gần một tháng thực hiện quy thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 874/2006/QĐ-TCHQ và quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/2006/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số đơn vị Hải quan và doanh nghiệp về việc phát sinh một số vướng mắc trong qua trình triển khai thực hiện. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc khắc phục tỷ lệ các lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra thực tế bị phân vào luồng đỏ tăng lên trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan sẽ điều chỉnh trong chương trình phần mềm quản lý rủi ro. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định tại điểm 5, phần I quy trình thủ tục ban hành kèm theo Quyết định số 874/2006/QĐ-TCHQ, không được phép điều chỉnh từ luồng đỏ sang luồng vàng hoặc luồng xanh.

2. Việc theo dõi, trao đổi thông tin giữa các Chi cục Hải quan đối với loại hình xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu Tổng cục đang xây dựng phần mềm quản lý qua mạng và sẽ hoàn thiện trước 01.9.2006. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố thực hiện quy định về việc trao đổi thông tin, bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu giữa các Chi cục đã được quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 927/2006/QĐ-TCHQ.
Đối với Hải quan cửa khẩu nếu chưa nhận được bản fax Biên bản bàn giao của Hải quan ngoài cửa khẩu nhưng doanh nghiệp xuất trình được bản chính Biên bản bàn giao và bộ hồ sơ hải quan kèm theo thì vẫn giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp và photocopy một bản Biên bản bàn giao để lưu theo dõi (bản fax chỉ là biện pháp theo dõi, giám sát của nội bộ ngành Hải quan còn việc giải quyết nghiệp vụ vẫn phải thực hiện trên cơ sở bộ hồ sơ gốc do chủ hàng xuất trình).

3. Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 927/2006/QĐ-TCHQ quy định lập 03 bản Biên bản vi phạm hành chính đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu có vi phạm, trong khi đó mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì một sêri chỉ có 02 liên. Để giải quyết vấn đề này, sau khi lập biên bản vi phạm, Chi cục Hải quan nơi lập Biên bản vi phạm sao chụp thêm 01 bản từ liên “A - Bản Hải quan lưu” để các bên liên quan cùng ký trên cả 03 bản, Chi cục Hải quan nơi xử lý vi phạm giữ bản chính, Chi cục Hải quan liên quan lưu bản sao.

4. Theo định tại điểm 2, mục 5, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC thì đối với những lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về khu chế xuất thuộc diện miễn kiểm tra thực tế (hàng thuộc luồng xanh, luồng vàng), sau khi đăng ký kiểm tra hồ sơ xong công chức tại bước 1 và bước 2 chỉ ký thông quan sau khi lô hàng đã được đưa vào khu chế xuất.

5. Theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC thì hàng miễn kiểm tra thực tế không phải làm thủ tục chuyển cửa khẩu. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai hải quan thì không thể biết là lô hàng của mình có được miễn kiểm tra hay không (có thể rơi vào trường hợp phải kiểm xác suất theo quy định tại Luật Hải quan). Vì vậy, nếu doanh nghiệp có ý định làm thủ tục chuyển cửa khẩu thì phải chuẩn bị sẵn đơn xin chuyển cửa khẩu trước khi đăng ký tờ khai và Hải quan nơi đăng ký tờ khai ghi yêu cầu lấy mẫu trên Đơn xin chuyển cửa khẩu là hợp lý để Hải quan cửa khẩu biết, niêm phong hàng hoá theo quy định (đã hướng dẫn tại công văn 1578/TCHQ-GSQL).

6. Trong thời gian tới Tổng cục Hải quan sẽ công bố danh sách doanh nghiệp không được ân hạn thuế do có nợ thuế (vẫn còn nợ thuế quá hạn hoặc trong vòng 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai đã từng bị nợ thuế quá hạn 90 ngày mặc dù hiện tại đã nộp đủ thuế) trên website của Hải quan Việt Nam trên mạng Internet, các đơn vị tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thông tin này.

7. Trường hợp có vướng mắc liên quan đến tiêu chí quản lý rủi ro (phân luồng) thì tập hợp báo cáo về Tổng cục (thông qua Cục Điều tra chống buôn lậu) để xử lý kịp thời.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị, Vụ, Cục thuộc TCHQ;
- Lưu VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2807/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện các Quy trình thủ tục hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5