Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2800/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin hoàn thuế cho lô hàng điện thoại di động nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thiết bị Viễn thông Ngôi Sao Sáng

Số hiệu: 2800/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2800/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế NK hàng tái xuất

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1546/HQTP-NV ngày 16/5/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xin hoàn thuế cho lô hàng điện thoại di động nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thiết bị Viễn thông Ngôi Sao Sáng, nhưng do khó tiêu thụ trong nước đã xuất khẩu bán cho nước ngoài. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 8, mục I, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; thì:

Trường hợp lô hàng điện thoại di động nhập khẩu thuộc các tờ khai số 4603/NK/KD/SB ngày 24/2/2006, số 1701/NK/KD/SB, số 1704/NK/KD/SB ngày 19/01/2006 đã thực xuất khẩu theo tờ khai số 3558/XK/KD/SB ngày 15/3/2006 như báo cáo của đơn vị tại công văn số 1546/HQTP-NV nêu trên thuộc đối tượng xét hoàn thuế.

Tuy nhiên, do thủ tục hồ sơ xét hoàn thuế hướng dẫn tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên chưa cụ thể đối với trường hợp hàng xuất khẩu sang nước thứ 3, do đó hồ sơ để xét hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu vì lý do nào đó tái xuất sang nước thứ 3 được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 8.2 mục I phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC; Riêng công văn yêu cầu hoàn thuế nhập khẩu phải nêu rõ lý do hàng xuất khẩu sang nước thứ 3, văn bản thỏa thuận xuất khẩu hàng sang nước thứ 3 được thay thế bằng hợp đồng xuất khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, t/p;
(để t/h thống nhất)
- Lưu: VT (2), KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2800/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin hoàn thuế cho lô hàng điện thoại di động nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thiết bị Viễn thông Ngôi Sao Sáng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209