Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 280/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Cục giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 280/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 155/HQHCM-GSQL ngày 16/01/2018 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp thông tin khai báo trên C/O điện tử không hợp lệ: đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thực hiện từ chối C/O theo hướng dẫn tại công văn số 78/TCHQ-GSQL.

Trường hợp xác định do hệ thống gặp sự cố dẫn đến sai lệch thông tin trên C/O, đề nghị đơn vị báo cáo lên Tổng cục để kịp thời xử lý.

2. Đối với việc sử dụng C/O bản giấy trong trường hợp hệ thống truyền dữ liệu gặp sự cố: đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại mục 4 phần II, công văn số 78/TCHQ-GSQL.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT và TK Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 280/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Cục giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50