Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2797/TCHQ-GSQL năm 2017 về nhập khẩu than của Vietmindo do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2797/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2797/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu than của Vietmindo

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3317/VPCP-CN ngày 5/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu than của Công ty Vietmindo. Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương nêu tại công văn số 8679/BCT-TCNL ngày 16/9/2016 về kế hoạch xuất khẩu than của Công ty PT. Vietmindo Energitama giai đoạn 2016 - 2018.

2. Bộ Tài chính giám sát khối lượng than xuất khẩu của Vietmindo đảm bảo khối lượng than xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2018 không vượt quá khối lượng đã được phê duyệt và các năm tiếp theo không vượt quá khối lượng quy định tại Giấy phép kinh doanh điều chỉnh số 260/GPĐC1 ngày 15/1/2001 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 3317/VPCP-CN dẫn trên để thực hiện thủ tục xuất khẩu than cho Công ty Vietmindo theo đúng quy định. Việc lập phiếu theo dõi trừ lùi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và nội dung báo cáo hàng quý thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1046/TCHQ-GSQL ngày 27/1/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 3317/VPCP-CN ngày 5/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 8679/BCT-TCNL ngày 16/9/2016 của Bộ Công Thương, công văn số 1046/TCHQ-GSQL ngày 27/1/2014 của Tổng cục Hải quan).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng - BTC (để b/c);
- Công ty PT Vietmindo Entergitama (để biết);
(Đ/c: Uông Thượng, Uông Bí, Quảng Ninh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2797/TCHQ-GSQL năm 2017 về nhập khẩu than của Vietmindo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102