Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2792/TCHQ-CNTT năm 2017 đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2792/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2792/TCHQ-CNTT
V/v đẩy mạnh cung cấp DVCTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Tổng cục Hải quan đã triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hải quan. Sau thời gian vận hành chính thức Hệ thống DVCTT từ ngày 01/3/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Kết quả triển khai Hệ thống DVCTT

- Nhiều đơn vị trong toàn ngành đã tích cực tham gia ý kiến đối với chức năng của Hệ thống và phản ánh các vướng mắc trong quá trình triển khai cung cấp DVCTT. Các nội dung này đã được Cục CNTT & Thống kê hải quan tiếp thu và tiến hành nâng cấp Hệ thống đồng thời các hướng dẫn xử lý vướng mắc đã được đăng tải tại phần Câu hỏi thường gặp trên trang chủ Hệ thống DVCTT (địa chỉ http://10.224.128.128:8080).

- Tính đến ngày 22/4/2017, Hệ thống DVCTT của toàn ngành Hải quan đã tiếp nhận 10,8 nghìn bộ hồ sơ TTHC với sự tham gia của 3,1 nghìn doanh nghiệp. Các TTHC có nhiều hồ sơ nộp qua Hệ thống DVCTT là: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (51%); hủy tờ khai hải quan (31%) và hoàn thuế theo Thông tư 38 (10%).

- Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai Hệ thống DVCTT và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào công tác triển khai cung cấp DVCTT của toàn Ngành. Điển hình là các Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Ninh.

Số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận qua Hệ thống DVCTT từ ngày 01/3/2017 đến ngày 22/4/2017 được chi tiết trong phụ lục đính kèm.

2. Một số tồn tại

Công tác triển khai cung cấp DVCTT tại một số đơn vị còn thiếu quyết liệt, thiếu đồng bộ nên kết quả triển khai còn thấp, cụ thể như sau:

- Tại một số Cục Hải quan có tình trạng có Chi cục đã tích cực triển khai, có Chi cục chưa tiếp nhận hồ sơ hoặc có số lượng hồ sơ ít, như các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hà Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Tĩnh.

- Một số đơn vị có số tờ khai lớn nhưng số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống DVCTT chưa tương xứng với quy mô hoạt động nghiệp vụ của đơn vị. Cụ thể là 5/35 Cục Hải quan, bao gồm: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thanh Hóa.

- Có 7/35 Cục Hải quan là: Cà Mau, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị có số lượng hồ sơ TTHC rất ít, thậm chí chưa có hồ sơ tiếp nhận qua Hệ thống DVCTT.

- Riêng Cục Hải quan Đồng Nai, hiện đang tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống DNAinform, cần sớm có kế hoạch chuyển sang sử dụng Hệ thống DVCTT để phục vụ công tác quản lý chung trong toàn ngành.

- Cá biệt tại một số đơn vị vẫn đang yêu cầu Doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy song song với nộp hồ sơ điện tử.

3. Các công việc cần tiếp tục triển khai.

Để đẩy mạnh cung cấp DVCTT, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau:

- Giao thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục áp dụng các biện pháp cụ thể, kiên quyết để yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng Hệ thống DVCTT;

- Đối với các đơn vị chưa tiếp nhận hồ sơ và số lượng hồ sơ xử lý trên Hệ thống DVCTT còn thấp yêu cầu có báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân và đề xuất giải pháp để khắc phục;

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc quán triệt thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, không yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trừ các trường hợp đã quy định tại mục 3 của Công văn số 17663/BTC-TCHQ nói trên.

- Tăng cường phổ biến lợi ích của Hệ thống DVCTT; nội dung, kế hoạch cung cấp DVCTT của ngành Hải quan đến cán bộ, công chức, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đối tượng có liên quan nhằm đẩy mạnh thực hiện TTHC qua Hệ thống DVCTT;

Triển khai cung cấp DVCTT là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của toàn ngành Hải quan trong năm 2017. Vì vậy, kết quả triển khai Hệ thống DVCTT sẽ là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua của các đơn vị trong năm 2017.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2792/TCHQ-CNTT năm 2017 đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155