Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2788/TCHQ-GSQL về việc dán tem động cơ nổ nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 2788/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2788/TCHQ-GSQL
 V/v dán tem động cơ nổ nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2802/BTM-QLTT ngày 17/05/2007 Bộ Thương mại (gửi kèm) phản ánh về lực lượng quản lý thị trường Hà Nội có phát hiện trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu động cơ nổ nhưng khai báo sai là động cơ điện để gian lận thuế và trốn dán tem, hàng nhập khẩu. Để ngăn ngừa và xử lý vi phạm, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các đơn vị Hải quan trực thuộc như sau:

1. Tăng cường kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, thực tế hàng hoá đối với những lô hàng khai báo là động cơ điện nhập khẩu.

2. Xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm đồng thời dán tem hàng nhập khẩu trước khi thông quan hàng hoá..

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLTT-BTM (để phối hợp)
- Vụ PC (BTC);
- Website Hải quan ;
- Cục ĐTCBL;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Ngọc Túc 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2788/TCHQ-GSQL về việc dán tem động cơ nổ nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125