Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2786/BCT-XNK năm 2015 về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2786/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 23/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2786/BCT-XNK
V/v: nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin
(Địa chỉ: Số 6A, Lê Thánh Tông, Hồng Gai, TP.Hạ Long, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 29/CHG-MT ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin về việc nhập khẩu thuốc lá để bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của công ty;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 39/GCN-BTM ngày 08 tháng 12 năm 2008 do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) cấp;

Căn cứ Báo cáo số 27/CV/CHG-MT ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Công ty về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty trong năm 2014, có xác nhận của Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai;

Bộ Công Thương đồng ý Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin được nhập khẩu thuốc lá điếu trị giá 30.000 USD (ba mươi nghìn đô la) để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của công ty trong năm 2015.

Việc nhập khẩu, kinh doanh và thanh quyết toán thuế thực hiện theo quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 về vệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế và Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hóa thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu : VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2786/BCT-XNK năm 2015 về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190