Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2784/TCHQ-KTTT về việc xin điều chỉnh thuế nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành

Số hiệu: 2784/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

\

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2784/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý thuế NĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty Liên doanh Quốc tế Shinil-Todimax.
(Ngõ 81 Đức Giang, Long Biên, Tp. Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số ST76/06/LD ngày 08/03/2006 của Công ty Liên doanh Quốc tế Shinil-Todimax về việc xin điều chỉnh thuế nhập khẩu. Theo trình bày của Công ty Liên doanh Quốc tế Shinil-Todimax, Công ty được Bộ Công nghiệp xác nhận đủ điều kiện sản xuất lắp ráp máy bơm nước nhãn hiệu SIP 250BE theo chính sách nội địa hóa với mức tỷ lệ nội địa hóa đạt được là 62,10% (Công văn số 1442/CV-CNCL ngày 17/04/2001) và sau đó nâng lên 63,1% (tại công văn 5066/CV-KHCN ngày 20/09/2005). Trên cơ sở xác nhận của Bộ Công nghiệp, Công ty đã đăng ký thuế theo tỷ lệ nội địa hóa với Hải quan thành phố Hà Nội và đã được Hải quan Hà Nội tính thuế theo tỷ lệ nội địa hóa. Tuy nhiên do sơ xuất của nhân viên Công ty (theo trình bày của doanh nghiệp) khi đi làm thủ tục mở tờ khai hải quan đã không đăng ký nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa như tờ khai đã mở trước đây và không kèm theo văn bản xác nhận của Bộ Công nghiệp nên không được Hải quan thành phố Hải Phòng cho tính thuế ưu đãi của chính sách thuế nội địa hóa đối với các tờ khai hải quan số 2614/NDT-NPT ngày 10/10/2005 và số 2645/NDT-NPT ngày 11/10/2005. Để xử lý trường hợp này, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra lại nếu đúng là Công ty Liên doanh Quốc tế Shinil-Todimax được Bộ Công nghiệp xác nhận đủ điều kiện sản xuất lắp ráp máy bơm nước nhãn hiệu SIP 250BE theo chính sách nội địa hóa như trình bày của Công ty tại công văn 1442/CV-CNCL và 5066/CV-KHCN nêu trên và sản phẩm đã đăng ký phù hợp với các quy định tại Thông tư 120/2000/TTLT-BCN-BTC-TCHQ ngày 25/12/2000 thì xác nhận việc đăng ký này cho doanh nghiệp.

2. Căn cứ xác nhận của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ hai tờ khai nhập khẩu số 2614/NDT-NPT ngày 10/10/2005, số 2645/NDT-NPT ngày 11/10/2005 của Công ty Liên doanh Quốc tế Shinil-Todimax, nếu hàng hóa thực tế nhập khẩu là linh kiện để lắp ráp máy bơm nước nhãn hiệu SIP 250BE, đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Thông tư 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 nhưng tại thời điểm đăng ký tờ khai doanh nghiệp không xuất trình giấy tờ thủ tục đăng ký hồ sơ để được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi theo chính sách tỷ lệ nội địa hóa thì tính lại thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp.

3. Công ty Liên doanh Quốc tế Shinil-Todimax có trách nhiệm xuất trình, đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ liên quan đến lô hàng thuộc hai tờ khai nêu trên cho Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng. Trường hợp Công ty cung cấp giấy tờ tài liệu không đúng quy định, có hành vi gian lận thuế thì sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh Quốc tế Shinil-Todimax. Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2784/TCHQ-KTTT về việc xin điều chỉnh thuế nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.390

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182