Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2765/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2765/TCHQ/GSQL

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1715/UB-KTTH ngày 8/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phản ánh việc Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập không cho các hãng tàu chuyển cảng hàng hóa từ cửa khẩu nhập về cảng đích để làm thủ tục nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 2527/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2005 của Tổng cục Hải quan không hạn chế việc làm thủ tục chuyển cảng đối với hàng hóa có cảng đích (ghi trên vận tải đơn không bị sửa chữa, thêm, bớt) không phải là cảng mà tàu nhập cảnh. Đối với trường hợp này, Hải quan cửa khẩu cảng nhập vẫn làm thủ tục cho hàng hóa chuyển cảng về cảng đích trừ trước đến nay.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ các tỉnh, TP có cảng biển
(để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (3). 
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2765/TCHQ/GSQL ngày 14/07/2005 về thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.139

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!