Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2753/GSQL-GQ4 năm 2017 về nộp bổ sung C/O trên hệ thống do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 2753/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2753/GSQL-GQ4
V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 13192/HQHP-GSQL ngày 16/10/2017 của Cục Hải quan TP Hải Phòng nêu vướng mắc liên quan nộp bổ sung C/O trên hệ thống, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn về việc nộp bổ sung C/O (trừ C/O mẫu VK, KV, EAV):

- Liên quan đến việc khai báo và nộp bổ sung C/O, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 hướng dẫn thực hiện. Theo đó trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

- Công văn 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 13959/BTC-TCHQ nêu trên. Khi thực hiện khai bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

2. Vướng mắc nêu tại công văn số 13192/HQHP-GSQL:

- Công văn 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017 hướng dẫn thực hiện thống nhất Mục 2, công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2017. Theo đó, khi người khai hải quan nộp C/O sau khi hàng hóa đã được thông quan thì người khai hải quan phải khai bổ sung trên tờ khai AMA qua hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy). Thời hạn khai AMA và nộp bổ sung C/O là trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

- Đối với việc hệ thống gặp sự cố khi người khai hải quan truyền tờ khai điện tử: đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo cụ thể từng trường hợp để Cục Giám sát quản lý về Hải quan nghiên cứu và có hướng dẫn thực hiện.

- Trường hợp C/O không được chấp nhận: đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định và ghi rõ lý do từ chối là do C/O không được nộp cho cơ quan hải quan trong thời hạn được quy định.

- Thời hạn khai báo và nộp bổ sung C/O: đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tại các văn bản nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2753/GSQL-GQ4 năm 2017 về nộp bổ sung C/O trên hệ thống do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


925
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77