Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2015 về cung ứng xăng dầu cho doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 274/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 274/TCHQ-GSQL
V/v cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Tiếp theo công văn số 9604/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2014 của Tổng cục Hải quan về việc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) thực hiện chức năng cung ứng xăng dầu tạm nhập tái xuất cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 1273/VPCP-KTTH ngày 26/2/2014 và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) được thực hiện chức năng cung ứng xăng dầu tạm nhập tái xuất cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung (không phải yêu cầu bổ sung ngành nghề cung ứng xăng dầu trong Giấy chứng nhận đầu tư). Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam)
P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2015 về cung ứng xăng dầu cho doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250