Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2737/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với mặt hàng là ôtô tải (01 tấn) đã qua sử dụng nhập khẩu tạo tài sản cố định

Số hiệu: 2737/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2737/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006 

 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 

Trả lời công văn số 387/HQBP-NV ngày 12/6/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về thủ tục hải quan đối với mặt hàng là ôtô tải (01 tấn) đã qua sử dụng nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được miễn thuế nhập khẩu, phải chịu thuế VAT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với mặt hàng là ôtô tải (01 tấn) đã qua sử dụng, nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được miễn thuế nhập khẩu, nhưng phải chịu thuế VAT thì không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2304/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2006 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. HCM (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2737/TCHQ-GSQL ngày 22/06/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với mặt hàng là ôtô tải (01 tấn) đã qua sử dụng nhập khẩu tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195