Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2732 TCHQ/KTTT ngày 15/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 2732TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2732 TCHQ/KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- DNTN sản xuất phụ tùng xe máy Tân Trào
(100 Quốc Bảo, TT Văn Điển - Hà Nội)
- Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 02TT-HQLS ngày 26 tháng 4 năm 2004 của DNTN sản xuất phụ tùng xe máy Tân trào khiếu nại về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) lô hàng máy phun đúc nhựa và máy đúc kẽm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.21, mục II, phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) có mức thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

Trường hợp DNTN sản xuất phụ tùng xe máy Tân Trào nhập khẩu lô hàng máy phun đúc nhựa thuộc nhóm hàng 8477 và máy đúc kẽm thuộc nhóm hàng 8454 là tư liệu sản xuất thuộc nhóm sản phẩm cơ khí có thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn, DNTN sản xuất xe máy Tân Trào biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2732 TCHQ/KTTT ngày 15/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110