Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2719/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc tham vấn giá mặt hàng ô tô

Số hiệu: 2719/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2719/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006 

 

V/v: Tham vấn giá mặt hàng ô tô

 

KÍNH GỬI: CỤC HẢI QUAN TP. HẢI PHÒNG

 

Qua rà soát tình hình áp giá tính thuế trên hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế (GTT22), Tổng cục phát hiện tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng có lô hàng xe ô tô nhập khẩu tại tờ khai số: 5774/NKD ngày 09/6/2006, có trị giá khai báo quá thấp so với các thông tin dữ liệu hiện có bao gồm:

- 5 chiếc xe Honda Acrua sản xuất năm 2004 có giá khai báo là: 15.000 USD/c trong khi giá chào bán (giá Invoi dealer 2006) do Tổng cục đã cung cấp là: 35.000 USD/c.
- 2 chiếc Lexus LX470 dung tích 4664cc sản xuất năm 2005 có giá khai báo là: 24.000 USD/c trong khi giá chào bán (Invoi dealer 2006) do Tổng cục đã cung cấp là: 58.500 USD/c.
- 1 chiếc Nissan Infinity sản xuất năm 2005, dung tích 3498cc có giá khai báo là: 13.000 USD/c trong khi giá chào bán (giá Invoi dealer 2006) do Tổng cục đã cung cấp là: 31.000 USD/c.
- 1 chiếc Mercedes Benz 55 dung tích 5.5 L sản xuất 2004 có giá khai báo là 25.000 USD/c trong khi giá chào bán (giá Invoi dealer 2006) do Tổng cục đã cung cấp là: 112.000 USD/c.
- 2 chiếc Mercedes Benz S500 sản xuất năm 2005 có giá khai báo là 21.000 USD/c trong khi giá chào bán (giá Invoi dealer 2006) do Tổng cục đã cung cấp là: 80.000 USD/c.

Từ những thông tin nêu trên, Tổng cục yêu cầu:

1. Cục Hải quan Tp. Hải Phòng tiến hành tham vấn ngay lô hàng nêu trên và bác bỏ trị giá khai báo, trên cơ sở thông tin nêu trên kết hợp với các thông tin khác thu thập được tại đơn vị để xác định lại giá tính thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2 thông báo số: 2648/TB-TCHQ ngày 16/6/2006 của Tổng cục Hải quan và báo cáo kết quả xác định giá tính thuế về Tổng cục Hải quan.

2. Tổ chức rút kinh nghiệm về việc cập nhật dữ liệu theo đó đối với mặt hàng xe ô tô phải cập nhật đầy đủ model xe, dung tích xi lanh,... tại phần thông tin chi Tiết hàng hóa để phục vụ công tác xác định giá.

3. Đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng, sau khi xác định giá tính thuế, yêu cầu gửi ngay kết quả xác định giá tính thuế về Tổng cục theo mẫu quy định tại công văn số: 1896/TCHQ-KTTT ngày 3/5/2006 theo địa chỉ: vukttt@yahoo.com.vn

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2719/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc tham vấn giá mặt hàng ô tô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.598
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145