Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2711/TCHQ-KTTT về việc hỗ trợ giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2711/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 2711/TCHQ-KTTT
V/v Hỗ trợ giá tính thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 730/HQHN-TGTT ngày 14/05/2008 của Cục Hải quan Hà Nội về việc hỗ trợ giá tính thuế ôtô nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc thay đổi trạng thái dòng hàng:

- Đối với xe ôtô hiệu Toyota Camry, dung tích 2.400cc.

Qua tra cứu lịch sử kết chuyển dữ liệu và nhật ký chuyển trạng thái dòng hàng của chương trình GTT22, Tổng cục nhận thấy: tại thời điểm từ 01/01/2008 đến ngày 24/4/2008, đối với xe ôtô hiệu Camry Le, dung tích 2.400cc trên hệ thống GTT22 có nhiều tờ khai có trạng thái dòng xanh có mức giá 16,700 USD/c bao gồm các tờ khai sau: tờ khai số 139/NK/KD ngày 24/03/2008; số 71/NK/KD ngày 08/01/2008; số 451/NK/KD ngày 12/01/08… Các tờ khai này được chuyển đổi trạng thái từ đỏ sang xanh vào ngày 17/4/2008 và ngày kết xuất 22/04/08. Như vậy nếu đường truyền tại cấp Cục Hải quan Hà Nội không báo lỗi thì vào ngày 24/04/2008 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội có nhiều tờ khai có mức giá xác định 16.700USD/c ở trạng thái dòng xanh.

- Đối với xe ô tô hiệu Lexus LS460L, dung tích 4.600cc.

Tại thời điểm xác định giá tính thuế (ngày 14/04/08) tại Chi cục Hải quan Nội Bài dữ liệu giá mặt hàng xe ô tô hiệu Lexus LS460L, dung tích 4.600cc có mức giá 49.400USD/c ở trạng thái dòng đen là đúng (tờ khai số 6622/NK/KD ngày 28/03/2008) vì tại thời điểm này tờ khai số 6622/NK/KD chưa chuyển đổi trạng thái.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra giá (ngày 09/05/2008) có một số tờ khai đã chuyển trạng thái, là do vào thời điểm này qua rà soát và kiểm tra giá theo công văn 1646/TCHQ-KTTT ngày 10/04/2008 nhận thấy mức giá 49.400 USD/c là mức giá thấp nên đã chuyển trạng thái từ đen sang vàng, và các mức giá từ 53.00USD/c bằng mức giá trong công văn 1646/TCHQ-KTTT được chuyển trạng thái từ đỏ sang xanh. Như vậy vào thời điểm kiểm tra giá ngày 09/5/2008 mức giá 49.400USD/c ở trạng thái vàng và mức giá 53.000USD/c ở trạng thái dòng xanh là đúng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2711/TCHQ-KTTT về việc hỗ trợ giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66