Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2697/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc về danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2697/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 24/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2697/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về DMMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Tháp.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 350/HQĐT-NV ngày 29/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc vướng mắc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và xử lý danh mục miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung nêu tại mục 1 công văn số 350/HQĐT-NV:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người đăng ký Danh mục miễn thuế có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì nội dung người đăng ký Danh mục miễn thuế cần báo cáo việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế:

- Số lượng hàng hóa nhập khẩu đã sử dng vào mục đích miễn thuế;

- Số lượng hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng vào mục đích khác;

- Số lượng hàng hóa nhập khẩu còn tồn kho, chưa sử dụng;

- Việc hạch toán tài sản cố định đối với hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Danh mục trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do người đăng ký Danh mục miễn thuế tự quản lý, theo dõi.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC: Trường hợp không nộp báo cáo đúng thời hạn thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp báo cáo nếu người nộp thuế chưa nộp báo cáo, cơ quan hải quan sẽ cập nhật thông tin về việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế vào hệ thống quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế.

Việc quy định người đăng ký Danh mục miễn thuế báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế hàng năm cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục miễn thuế để cơ quan hải quan thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 4 Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên để thực hiện.

2. Đối với nội dung nêu tại mục 2 công văn số 350/HQĐT-NV:

Căn cứ quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp có văn bản yêu cầu Doanh nghiệp rà soát các Danh mục miễn thuế đã thông báo với cơ quan Hải quan để xác định việc có hay không tiếp tục nhập khẩu hàng hóa miễn thuế tại các Danh mục này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2697/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc về danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


697

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44