Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 269/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 638/CT-TTrT ngày 14/3/2013 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về vướng mắc qua thanh tra thuế tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai (HAGLH) và Công ty cổ phần Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai (HAMICO). Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập trong thời kỳ 2007 - 2008 có tiếp nhận dự án đầu tư của doanh nghiệp khác để tiếp tục triển khai dự án, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4294/TCT-CS ngày 10/12/2013 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (bản sao công văn gửi kèm).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết và căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

2. Về chính sách thuế giá trị gia tăng

Căn cứ quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 về thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế đồng ý với những xác định trong việc xử lý về thuế của Cục thuế tỉnh Gia Lai nêu tại công văn số 638/CT-TTrT nêu trên, cụ thể: Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai không được khấu trừ, hoàn thuế số tiền thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào để phục vụ khảo sát, lập báo cáo khả thi, thiết kế bản vẽ, rà phá bom mìn liên quan đến dự án mà Công ty xác định chi phí thực hiện dự án để góp vốn đầu tư hoặc dưới hình thức chi hộ. Hoạt động chuyển nhượng dự án của Công ty cổ phần khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai không phải là hoạt động chuyển nhượng vốn mà là hoạt động chuyển nhượng tài sản gắn liền với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê đất nên phải lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra với thuế suất 10% trên toàn bộ giá trị các tài sản gắn liền trên đất là 118,3 tỷ đồng (trừ tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước).

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 269/TCT-CS ngày 21/01/2014 chính sách thuế do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.685

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!