Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2681/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế hàng nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 2681/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 24/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2681/TXNK-CST
V/v. xử lý thuế hàng nhập khẩu theo DMMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1197/HQBRVT-TXNK ngày 16/05/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế thuộc Dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động của Công ty cổ phần chế biến và Kinh doanh dầu nhớt Việt Đức, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất, theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được min thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mi trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

2. Về phân loại hàng hóa

Căn cứ Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định: “1. Người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy móc) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại theo tng máy móc, thiết bị.

2. Trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy theo quy định tại Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan, cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4 dưới đây.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần chế biến và Kinh doanh dầu nhớt Việt Đức không thực hiện thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC thì thực hiện phân loại dây chuyền sản xuất nhớt theo từng máy móc, thiết bị.

3. Về trị giá tính thuế

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu căn cứ quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2681/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế hàng nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223