Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2672/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2672/TCHQ/GSQL

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Công ty thiết bị công nghệ và tự động hóa Việt Nam

Trả lời công văn số VT/B/TC/120-05 ngày 18/4/2005 của Công ty đề nghị hướng dẫn phân loại đối với hệ thống điều khiển tự động hóa DELTA V, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu và các quy định hiện hành của Nhà nước về phân loại, áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ tài liệu giới thiệu về hệ thống DELTA V và sơ đồ mô tả chung của hệ thống thì:

- Trường hợp công ty nhập khẩu đồng bộ máy móc, thiết bị của hệ thống thì việc phân loại thực hiện theo quy định tại Điểm 2.1 Mục I phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

- Trường hợp nhập khẩu không đồng bộ (nhập khẩu riêng lẻ máy móc, thiết bị) thì việc phân loại sẽ thực hiện theo từng máy móc thiết bị. Theo đó, máy tính của hệ thống điều khiển trung tâm và các thiết bị ngoại vi của máy tính (modul vào ra) thuộc nhóm 8471; Thiết bị do lưu lượng và thiết bị đo nhiệt độ thuộc nhóm 9026; Van điều khiển bằng khí nén thuộc nhóm 8481. Các phụ kiện khác, nếu là bộ phận, phụ tùng chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho máy tính thì phân loại vào nhóm 8473, tuỳ thuộc mặt hàng để phân loại vào mã số cụ thể.

2. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với chi cục hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2672/TCHQ/GSQL ngày 07/07/2005 về việc phân loại đối với hệ thống điều khiển tự động hóa DELTA V do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.801

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!