Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2669/GSQL-GQ4 năm 2017 về vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 2669/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 30/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2669/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 3729/HQHN-GSQL của Cục Hải quan TP. Hà Nội vướng mắc C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với chữ ký trên C/O mẫu E:

Tổng cục Hải quan cần gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

2. Tại ô số 8 của C/O mẫu E ghi tiêu chí xuất xứ “100%”:

Về quy tắc xuất xứ đã được quy định cụ thể tại Điều 4 và Điều 5 Phụ lục 1 Quyết định 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 và ghi chú mặt sau C/O mẫu E quy định Phụ lục 3 về mẫu C/O (overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Việc tại ô số 8 trên C/O thể hiện hàng hóa nhập khẩu có hàm lượng khu vực (RVC) hoặc cộng gộp là “100%” là phù hợp với quy định.

Lưu ý: Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội nhắc nhở cán bộ kiểm tra C/O của các Chi cục Hải quan và cán bộ phụ trách xuất xứ của Phòng Giám sát quản lý nghiên cứu kỹ các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và quy định của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ, ghi chú mặt sau C/O mẫu E trước khi có báo cáo Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2669/GSQL-GQ4 năm 2017 về vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


245
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145