Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2666/TCHQ-TXNK năm 2017 điều chỉnh mã HS từ 10 chữ số sang 8 chữ số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2666/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 20/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2666/TCHQ-TXNK
V/v điều chỉnh mã HS từ 10 chữ số sang 8 chữ số

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
(32 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2972/SKHĐT-ĐKĐT (công văn) ngày 29/03/2017 của Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn điều chỉnh các mã HS 10 chữ số mà Công ty TNHH TOA PERFORMANCE COATING (VIỆT NAM) đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước đây để đảm bảo phù hợp với quy định của Thông tư hiện hành s 103/2015/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo tương quan Danh mục hàng hóa và Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN AHTN 2012, các mã hàng nêu tại công văn 2972/SKHĐT-ĐKĐT được chuyển đổi từ mã 10 chữ số sang mã 8 chữ số tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam như sau:

STT

Mã HS nêu ti Công văn

Mã HS theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC

1

3206.49.90.00

3206.49.90

2

3402.90.19.00

3402.90.19

3

8419.39.20.00

8419.39.20

4

8422.20.00.00

8422.20.00

5

8424.20.29.00

8424.20.29

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: V
T, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2666/TCHQ-TXNK năm 2017 điều chỉnh mã HS từ 10 chữ số sang 8 chữ số do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


882

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250