Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2661/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2661/TCT-PCCS
v/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1865/CT.TTHT ngày 25/11/2004 của Cục thuế tỉnh Long An kiến nghị về xử lý hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1c Điều 9 nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ Điều kiện, thủ tục sau:

-Tờ khai hàng hoá xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hoá đã làm thủ tục xuất khẩu;

-Hợp đồng hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

-Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng và các trường hợp được coi như thanh toán qua Ngân hàng…

-Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân nước ngoài.

-Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không đủ một trong các Điều kiện, thủ tục còn lại nêu trên thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà tính vào chi phí kinh doanh”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa thực xuất khẩu phải có đủ các Điều kiện nêu trên thì mới được hoàn thuế GTGT. Trường hợp hàng hóa đã thực xuất khẩu theo hợp đồng xuất khẩu nhưng mới có một phần chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì phải được quy định cụ thể trong hợp đồng là thanh toán trả chậm và được xét hoàn huế GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 2503 TC/TCT ngày 4/3/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2661/TCT-PCCS ngày 08/08/2005 về xử lý hoàn thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!