Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2660/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2660/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2660/TCHQ-GSQL
V/v: hướng dẫn phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được công văn của của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố đề nghị Tổng cục hướng dẫn phân loại hàng hóa. Tuy nhiên, các công văn này thường không nêu rõ tình hình phân loại, áp mã mặt hàng, đề nghị hướng dẫn mã số nhưng không nêu rõ tình hình phân loại tại các Chi cục thuộc Cục; nhiều công văn không nêu cụ thể tên hàng hoặc gửi kèm hồ sơ không đầy đủ. Việc hướng dẫn về mã số có liên quan đến truy thu, truy hoàn thuế và chính sách thuế của Nhà nước, ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh và việc khiếu nại của doanh nghiệp. Do vậy, để việc hướng dẫn phân loại được chính xác, thống nhất, phù hợp với chính sách thuế. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan như sau:

1. Đối với trường hợp phức tạp, khó phân loại thì yêu cầu Cục Hải quan tổ chức họp Hội đồng tư vấn Cục (mời các đơn vị liên quan tham gia). Nếu sau khi họp, Cục Hải quan chưa thống nhất thì gửi công văn lên Tổng cục đề nghị hướng dẫn.

2. Trong công văn gửi Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn mã số mặt hàng đang có vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải kèm đầy đủ hồ sơ, ảnh hoặc catalog hàng nhập khẩu (nếu có), mô tả chi tiết hàng hóa; thống kê báo cáo tình hình phân loại, áp mã mặt hàng đó tại các Chi cục thuộc Cục trong thời gian qua (từ khi thực hiện Quyết định 110/2003/QĐ-BTC , Quyết định 39/2006/QĐ-BTC và Quyết định 106/2007/QĐ-BTC đến nay), nêu rõ mặt hàng này được phân loại vào mã số nào, trị giá hàng hóa nhập khẩu, số thuế đã nộp; số thuế chênh lệch (truy thu, truy hoàn) khi thay đổi về mã số.

3. Hiện nay, Tổng cục nhận được một số công văn của các đơn vị Hải quan đề nghị hướng dẫn phân loại nhưng Tổng cục chưa có công văn trả lời vì chưa có thống kê báo cáo về số thuế chênh lệch và đề xuất của đơn vị về mã số hàng hóa của Cục. Do vậy, đề nghị các đơn vị rà soát lại, những trường hợp văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn về mã số nhưng chưa có thống kê báo cáo theo yêu cầu tại điểm 2 trên thì khẩn trương bổ sung số liệu về số thuế truy thu/truy hoàn nếu áp mã số do đơn vị đề xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2660/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112