Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2659/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2659/TCHQ-KTTT
v/v Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục Hải Quan các Tỉnh, Thành Phố;
- Công ty Lam Hồng - Bộ Quốc Phòng;
- Công ty XNK Khoáng sản (mimexco);
- Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
 

 

Trả lời công văn số 23/CV ngày 26/04/2005 của Công ty Lam Hồng - Bộ Quốc phòng, công văn số 27/KTTC/CN ngày 30/05/2005 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, công văn số về việc xử lý nợ thuế truy thu theo nhãn mác và giải toả cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ xác minh, xử lý việc truy thu thuế nhập khẩu theo công văn số 3320/TCHQ-GSQL ngày 11/07/2003 của Tổng cục Hải quan, để tránh ách tắc trong hoạt động xuất nhập khẩu; Tổng cục Hải quan đồng ý giải tỏa cưỡng chế cho các doanh nghiệp nợ thuế truy thu theo nhãn hiệu xe MBK Force 125 và MBK FLAME 125 đến ngày 30/09/2005 với điều kiện không có nợ quá hạn của các lô hàng khác; các lô hàng mới phát sinh nộp thuế đúng thời hạn, doanh nghiệp chỉ có nợ phần chênh lệch thuế do truy thu theo nhãn mác nêu trên và phải có cam kết bằng văn bản thực hiện quyết định của Bộ Tài chính về việc xử lý đối với số nợ thuế truy thu nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thông báo cho Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn thêm.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐ Tổng cục (để báo cáo)
- Lưu VT, KTTT (3). 
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2659/TCHQ-KTTT ngày 06/07/2005 việc xử lý nợ thuế truy thu theo nhãn mác và giải toả cưỡng chế do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!