Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2655/TXNK-DTQLT năm 2019 về hạn chế thu phí, lệ phí bằng tiền mặt do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 2655/TXNK-DTQLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 03/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2655/TXNK-DTQLT
V/v trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 860/HQHP - TXNK ngày 17/01/2019 về vướng mắc khi cập nhật dữ liệu trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung, công văn số 16242/HQHP - TXNK ngày 7/12/2018 về việc vướng mắc thực hiện công tác hạn chế thu phí, lệ phí bằng tiền mặt của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về hình thức thu nộp phí, lệ phí hải quan không dùng tiền mặt: Căn cứ khoản 1 điều 1 Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1209/TCHQ-TXNK ngày 1/3/2019 của Tổng Cục Hải quan.

- Về việc lắp đặt máy thực hiện thanh toán qua thẻ POS, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng Cục hải quan xin ghi nhận, trao đi với các cơ quan liên quan để triển khai trong thời gian sớm nhất.

- Về vướng mắc khi nhập liệu trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung theo công văn 860/HQHP - TXNK ngày 17/01/2019, Cục Thuế xuất nhập khẩu có công văn 214/TXNK-DTQLT ngày 30/01/2019 phối hợp Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan, hiện vướng mắc của đơn vị đã được xử lý và khắc phục trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DTQLT(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2655/TXNK-DTQLT năm 2019 về hạn chế thu phí, lệ phí bằng tiền mặt do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


146
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109